Bu hastalıklar genetik kökenli olup, kalbimizin elektriksel alt yapısı ile ilgili ciddi ritim bozukluklarına eğilime neden olan bozukluklar şeklinde kendilerini gösterir. Çoğu hasta bu hastalıkları anne ya da babasından almıştır. Daha az oranda bie ailede ilk kez bir kişide de mutasyon sonucu ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar çoğunlukla bayılma, epilepsi nöbeti benzer bayılmalar ve ani ölüm şeklinde belirti verir. Bazen ilk bulgu ani ölümdür. Özellikle çocukluk ve gençlik yaşları en riskli yaşlardır. Bu hastalıkların erken teşhisi durumunda çoğunda ilaç veya defibrilatör tedavisi ile erken önlem almak mümkündür. Bu hastalıkların teşhis ve tedavisi için elektrofizyoloji eğitimi almış çocuk kardiyoloji-elektrofizyoloji uzmanlarına başvurmak gerekir. Genetik test teşhis ve tedaviyi yönlendirmede ve sessiz taşıyıcı aile bireylerini ortaya çıkarmada kritik öneme sahiptir. Bu hastalıkların sık görülenleri şunlardır:

Uzun QT Sendromu

Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi

Brugada Sendromu

Kısa QT Sendromu

Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi

Erken Repolarizasyon Sendromu

İdyopatik Ventriküler Fibrilasyon