Elektrofizyoloji ve Kateter Ablasyon İşlemleri Hakkında

Burada çocuklarda kalp ritim bozuklukları teşhis ve tedavisinde kullanılan elektrofizyoloji işlemleri ve kateter ablasyonu hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Elektrofizyoloji İşlemi

 Elektrofizyoloji kalp ritim bozuklukları ile ilgilenen bilim dalıdır. Kardiyoloji ve çocuk kardiyoloji uzmanlarının ayrıca eğitim alarak uzman oldukları bu sahada yapılan girişimsel işlemlere genel olarak elektrofizyoloji işlemleri adı verilir. Bu işlemler kateter laboratuvarı (anjiyografi ünitesi) nda yapılır. Çocuklarda sınırlı anestezi, erişkinlerde ise hafif sedasyon işlem sırasında kullanılır. Kasıklardaki toplardamar, bazen de atardamardan girilerek kalbe uzun kablolar (kateterler) yerleştirilir. Bu kablolar vasıtası ile kalbin normal eletrik sisteminin özellikleri değerlendirilir ve anormal elektrik uyarısına yol açan yerler tespit edilir. Bunun için kalbe dışardan düşük akımlı uyarıcı elektrik sinyalleri verilir ve bazen kalp ritmi üzerine etkili ilaçlar da verilebilir.

Kateter Ablasyonu

Anormal hızlı ritim, yani anormal taşikardilere yol açan yerler tespit edilince bu bölgelere özel kateterler ile ulaşılır ve ya kontrollü yakma (RF ablasyon) ya da dondurma (kriyoablasyon) yolu ile tedavi yapılır. Bu tedaviye kateter ablasyonu işlemi denilir. Bu işlem yaklaşık birkaç saat sürer. Genellikle işlem hafif anestezi altında yapılır. Kateter ablasyonu çoğu hastalık için yaklaşık %90 tedavi başarısı sağlar. Uzman kişiler tarafından, donanımlı merkezlerde yapıldığında, komplikasyonlar son derece nadirdir. Çarpıntıya yol açan kalp ritim bozuklukları olan hastaların çoğu bu yöntem ile şifa bulabilmektedir. Başarılı işlem sonrası genellikle hastalar işlemin ertesi günü taburcu edilir ve genellikle birkaç gün içerisinde okula veya normal günlük aktivitelere dönerler. Hastanın hayat boyu ilaç kullanması yerine çoğu hastada kalıcı çözüm olan bu yöntem tercih edilmelidir. Her yaşta bu işlem yapılabiliyor olsa da, çocuklarda genellikle özel bir durum yoksa 6 yaşın üzerinde bu işlemler yapılır. Tabii çocuklar için yan etkileri olabilen ilaçlardan, arada olan ciddi çarpıntı atakları ile hastaneye gitmekten, ve kalp hastalığı taşıma psikolojisinden kurtulmak önemli avantaşlardandır.

Kriyoablasyon (Dondurarak Ablasyon) un Avantajları

Normalde daha yaygın olarak kullanılan RF yani yakarak kalpteki ritim bozuklukları sebebi olan odaklarını yok etme yöntemi yerine kalbin belirli bölgelerinde artık kriyoablasyon yöntemi tercih edilmektedir. Kalbin ileti sistemine veya kalp kasını besleyen koroner arterlere yakın noktalarda yakarak tedavi yapmanın seyrek de görülse bazı çok ciddi komplikasyonları olduğu bilinmektedir. Örneğin bazı hastalara kalp pili takılması gerekebilmekte ve hatta bazı hastalara koroner arterlere kalıcı hasar verilebilmekte ve hastada kalp krizi geçirebilecek durumlar oluçşabilmektedir. Oysa ki dünyada en az 10 yıldır uygulana  kriyoablasyon yani anormal aritmi odaklarını dondurarak tedavi etme yönteminde böyle komplikasyonlar görülmemekte ve bu nedenle çok güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.

 

Radyasyonsuz Elektrofizyoloji ve Ablasyon İşlemi

Normalde bu işlemleri yaparken X ışını veren floroskopi sistemleri kullanılır ve kasıkdaki damarlardan kalbe iletilen kablolar yani kateterler bu şekilde görüntülenir. Tipik bir ablasyon işleminde X ışını yani radyasyona kalma süresi 20-30 dak civarındadır ve hatta bazı uzun işlemlerde bu süre çok daha uzun sürer. Böyle 30 dak gibi veya daha uzun süre floroskopi radyasonuna maruz kalmanın uzun vadede kanser riskini artırtığı ve hatta bu riskin vücut yapısı doğal olarak küçük olan çocuklarda daha fazla olduğu artık bilinmektedir. Dünyada ilk kez 2004 yılında ABD de çalıştığı Arkansas Üniversitesi Çocuk Hastanesi nde radyasyonsuz elektrofizyoloji ve kateter ablasyonu işlemini başlatan Prof. Dr. Volkan Tuzcu ve İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Aritmi Merkezinde beraber çalıştığı ekibi, işlemin uygulandığı çocuk ve genç hastaların büyük çoğunluğunda bu tedaviyi aynı şekilde radyasyon kullanmadan yapmaktadır.

 

Go to top